BOOKMARK    CS CENTER / FAQ    

 

 ABOUT       LOGIN / JOIN        MY PAGE      ORDER       CART        DELIVERY     개인결제        

      
     LOOK          BEST          PREMIUM LINE           MMBRG          OUTER          TOP/ SHIRTS          BOTTOM          DRESS          CASIO.W          BAG/SHOES           ACC          SALE                   
'CASIO골드포인트 심플시계(블랙) 우레탄고무소재' 상품 상세정보
          

 
CASIO
골드포인트 심플시계(블랙)
우레탄고무소재

Price 21,000KRW
Point 210
Code 0127_00010
Quantity
카드무이자안내

5만원이상무료배송
구매하기 장바구니 찜해두기 추천하기
트위터로 상품 전송 페이스북으로 상품 전송

NOTICE / MEMBERSHIP GUIDE / 가입쿠폰 / 회원가입 / 레트로걸즈 SNS


 


 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gold point simple casio watch

고무 우레탄 소재로 착용감이 좋으며 스틸과 같은 차가운 소재가 아니여서 사계절 내내 활용하기 좋은 심플한

디자인의 시계예요! 심플한 프레임에 알이 비교적 작아서 투박스럽지 않으며 골드로 시계침과 포인트만 잡아주어서 좀더 세련되고 깔끔한 디자인의 시계아이템으로 좀더 가벼운 포멀오피스룩에 믹스해도 예쁜 아이템으로 추천해드려요~
본제품은 정품 거래처에서 주문과 동시에 오더진행들어가는 제품으로 시일이 조금 소요되오니 참고해주세요!

고객주문→ 거래처오더→ 입고검품 →고객발송
주문제상품특성상 교환반품이 불가능하오니 신중구매 부탁드려요~
 
                                                                                                                                                                                               
  
[0] 개의 상품평이 있습니다
  1  
 
 
 

                                                                                                                                                                                                      질문하기
     

   1  
 
             
            
      

              
         

                   회사소개 /사이트맵 /개인정보취급방침 /회원약관 /이용안내/이메일 무단수집거부
                  
 제휴안내 
 /협찬,제휴문의 

                     레트로걸즈 | 대표: 박진희 | 개인정보관리 책임자 : 박진희 | 사업자등록번호 : 125-20-66027
                     통신판매업 신고번호 : 2008-경기평택-046호 | 경기도 평택시 신한3길 45-4
|
                     이메일
missingp@naver.com | 전화번호 : 070-7783-8175
                     Copyright 2008 (c) 레트로걸즈 All rights reserved . /Hosting by (주)후이즈 

 
 

             
                 

감추기
본 상품이 없습니다
아래로
보기