BOOKMARK    CS CENTER / FAQ    

 

 ABOUT       LOGIN / JOIN        MY PAGE      ORDER       CART        DELIVERY     개인결제        

      
     LOOK          BEST          PREMIUM LINE           MMBRG          OUTER          TOP/ SHIRTS          BOTTOM          DRESS          CASIO.W          BAG/SHOES           ACC          SALE                   
'CASIO별가죽 클래식시계' 상품 상세정보
          

 
CASIO
별가죽 클래식시계

Price 33,000KRW
Point 330
Code 0127_00002
Quantity
카드무이자안내

5만원이상무료배송
구매하기 장바구니 찜해두기 추천하기
트위터로 상품 전송 페이스북으로 상품 전송

NOTICE / MEMBERSHIP GUIDE / 가입쿠폰 / 회원가입 / 레트로걸즈 SNS


 


 
   

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casio  star classic  Watch

 

분침에 별포인트 처리가 되어 있는 디자인으로 클래식한 가죽 시계에 포인트가 되는
디자인이랍니다. 시계알이 작은 타입의 클래식한 디자인으로 활용도가 높은 카시오시계!
컬러는 진한 밤색으로 얼핏 블랙으로 보이기도 하는 진한 브라운이랍니다.~


- 고객주문후 →거래처오더  → 입고발송 제품으로  교환반품불가

 

 

 

 

 
 
 
                                                                                                                                                                                               
  
[0] 개의 상품평이 있습니다
  1  
 
 
 

                                                                                                                                                                                                      질문하기
     

   1  
 
             
            
      

              
         

                   회사소개 /사이트맵 /개인정보취급방침 /회원약관 /이용안내/이메일 무단수집거부
                  
 제휴안내 
 /협찬,제휴문의 

                     레트로걸즈 | 대표: 박진희 | 개인정보관리 책임자 : 박진희 | 사업자등록번호 : 125-20-66027
                     통신판매업 신고번호 : 2008-경기평택-046호 | 경기도 평택시 신한3길 45-4
|
                     이메일
missingp@naver.com | 전화번호 : 070-7783-8175
                     Copyright 2008 (c) 레트로걸즈 All rights reserved . /Hosting by (주)후이즈 

 
 

             
                 

감추기
본 상품이 없습니다
아래로
보기